Лого

Логото на проекта е изработемо от Ирена Акиваева – Национален институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките