ЗА ПРОЕКТА

Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката (ФНИ-МОН), Договор № КП-06-Н64/6 от 15.12.2022 г. https://bnsf.bg/wps/portal/fond-izsledvaniq/fund