ЕКИП

Ръководител на научния колектив

Участници:

докторант Калин Марков – секция “Географски информационни системи”, департамент „География“, към Националния институт по геофизика, геодезия и география – Българска академия на науките